RODO - Polityka prywatności.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Sławomir Gagatek Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GAABI z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Legnicka 52A, 54-204 Wrocław, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: [email protected] lub listownie na adres: ul. Inowrocławska 19 lok. 2U; 53-653 Wrocław.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, w trakcie jej realizacji oraz po zakończeniu umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. Należy mieć na uwadze, że podane dane osobowe mogą być niezbędne do:
  • zawarcia lub realizacji umowy z nami, np. w przypadku dokonywania zakupu w naszym sklepie internetowym lub zakładania konta internetowego;
  • wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;
  • otrzymywania przez Ciebie newslettera
  • rozpatrzenia przez nas spraw kierowanych do Działu Obsługi Klienta lub Działu Reklamacji
  • obsługi Twojego odstąpienia od umowy i wykonania naszych obowiązków z tego tytułu
 5. Możemy również zbierać Twoje dane behawioralne odnoszące się do Twoich zachowań. Dane takie dotyczą:
  • dokonywanych przez Ciebie transakcji,
  • składanych reklamacji i innych roszczeń,
  • historii korespondencji i kontaktów z nami,
  • Twoich aktywności na naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym,
  • naszych profilach na serwisach społecznościowych (np. Facebooku),
  • naszych kontach na stronach osób trzecich (np. Allegro),

  Zbieramy takie dane jak: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych produktach i usługach. Dane te możemy łączyć z innymi Twoimi danymi przez nas posiadanymi oraz przetwarzać przede wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta i w celach marketingowych.

 6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres maksymalnie 10 lat od dnia rozwiązania Umowy w celu:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych.
 7. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 8. Twoje dane przekazujemy naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz.
 9. Możemy także przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w Naszym imieniu i uczestniczące w wykonywaniu Naszych zobowiązań i działań na Twoją rzecz:
  • naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta
  • agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu naszych akcji marketingowych
  • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych
  • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową
  • agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie
  • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia zamówionego towaru
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty
  • zakładom ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych
  • podmiotom nabywającym wierzytelności - w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na naszą rzecz
 10. W trakcie okresu obowiązywania umowy z Tobą do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu lub przed jej zawarciem - na podstawie Twojej zgody, będziemy mogli automatycznie przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym dokonywać ich tzw. profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Dzięki temu możemy dostosować Naszą ofertę do Twoich potrzeb lub zainteresowań lub udzielić Tobie korzyści do nich dopasowanych.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 13. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 14. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie Polityki prywatności oraz spraw dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych można się z Nami skontaktować:
  • listownie na adres: Narzedziak.pl Sławomir Gagatek ul. Inowrocławska 19 lok. 2U, 53-653 Wrocław
  • mailowo, na adres: [email protected]
 15. Dodatkowe, szczegółowe zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych i polityką cookies znajdują się w dziale „Polityka prywatności”.
 16. Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych przez Edrone Sp. z o.o.:

   

  a) Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,


  b) Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

  - kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.