Zasady reklamacji

Zasady reklamacji

     Mimo całej staranności związanej z doborem produktów do Naszej oferty, zdarzają się sytuację, gdzie nawet „topowi” producenci, czy dystrybutorzy mają wpadkę w postaci wady towaru. Taka sytuacja zdarza się i tym najlepszym producentom (rzadziej) i tym, których produkty określane są mianem „budżetowych”. Jeżeli już zdarzy się taka sytuacja, nabywca powinien pamiętać, że ma prawo do zareklamowania wadliwego towaru. Istnieje możliwość skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji lub uprawnień z tytułu rękojmi.

Poniżej przedstawiamy jak należy postępować, aby w tej nieprzyjemnej skądinąd sytuacji nie stworzyć jeszcze mniej komfortowej atmosfery. Nikt przecież nie lubi, jak zakupiony sprzęt odmawia posłuszeństwa w najmniej oczekiwanym momencie.

1. Gwarancja.

Reklamację w ramach gwarancji można dokonać na dwa sposoby. Poprzez Autoryzowany Serwis Producenta lub za pośrednictwem Naszego sklepu.

Należy wziąć pod uwagę, że szybszym sposobem usunięcia usterki jest zgłoszenie reklamacji w Autoryzowanym Serwisie. Jak tego dokonać powinno być opisane w karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru. Wszelkie informacje dotyczące zgłoszenia reklamacji, formy zgłoszenia i miejsce zgłoszenia dostępne są również na stronach informacyjnych producenta lub dystrybutora. Warto również bezpośrednio skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem np. poprzez infolinię, gdyż wiele usterek bądź nieścisłości może być usuniętych bez zbędnego odsyłania towaru na serwis.

Zgłoszenie reklamacji w ramach gwarancji można również dokonać za pośrednictwem sklepu narzedziak.pl. Najłatwiej jest zgłoszenie przesłać do nas pocztą elektroniczną w formie wypełnionego formularza reklamacyjnego na adres mailowy [email protected]. W momencie otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, potwierdzamy przyjęcie reklamacji odsyłając wiadomość z numerem reklamacji. Po otrzymaniu potwierdzenia, prosimy o podanie miejsca (adresu), terminu oraz numeru telefonu dla kuriera w celu odebrania reklamowanego towaru. Żądanie naprawy w ramach gwarancji za pośrednictwem Naszego sklepu może być dłuższy o 4-7 dni. Związane jest to z koniecznością odesłania towaru do Autoryzowanego Serwisu Producenta dopiero po otrzymaniu przez Nasz sklep towaru.

Reklamujący towar zobowiązany jest do prawidłowego przygotowania go do transportu i zabezpieczenia w taki sposób, aby nie uległ on dodatkowych uszkodzeniom. Do paczki należy dołączyć kopię lub oryginał dowodu zakupu, kartę gwarancyjną, a w przypadku narzędzi rejestrowanych – certyfikat rejestracji.

Jeżeli w ramach reklamacji, reklamowany towar odbierany jest za pośrednictwem Naszego sklepu wyłącznie firmą kurierską i okaże się, że żądanie jest niezasadne (usterka nie jest objęta warunkami gwarancji), reklamujący produkt zostanie obciążony kosztami transportu podanymi w aktualnym cenniku na stronie Cennik dostaw.

Warunki gwarancji określone są przez Producenta lub Dystrybutora towaru, z tego powodu Nasz sklep nie ponosi odpowiedzialności za treść zobowiązań Producenta lub Dystrybutora.

2. Rękojmia

Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi jest bardzo podobne do zgłoszenia reklamacyjnego w ramach gwarancji. Tak samo należy wypełnić formularz reklamacyjny i wysłać go na adres [email protected]. Tak samo nadajemy numer reklamacji i prosimy o odesłanie reklamowanego produktu na niżej wskazany adres. Możliwe jest również zamówienie kuriera poprzez nasz sklep.

Narzedziak.pl
Dział Reklamacji
ul. Inowrocławska 19 lok. 2U
53-653 Wrocław

Prosimy o zabezpieczenie odsyłanego produktu przed dodatkowym uszkodzeniem podczas transportu. Do przesyłki prosimy o załączenie wydrukowanego formularza reklamacyjnego z opisaniem formy reklamacji jako „Rękojmia”, a także o określenie oczekiwań co do usunięcia wady: naprawa, wymiana na wolny od wady, zwrot środków, obniżenie ceny. W momencie uznania reklamacji za zasadną, koszty transportu odesłania reklamowanego produktu zostaną zwrócone, jednak nie w wyższej kwocie niż koszty oferowane przez nasz sklep przesyłki kurierskiej.

Aby ułatwić i przyspieszyć procedury związane rozpatrzeniem reklamacji proponujemy skorzystanie z usług Naszego kuriera – cennik. W momencie skorzystania z tej opcji, prosimy o podanie adresu odebrania przesyłki. Informacje taką prosimy o przesłanie na adres [email protected]

W momencie kiedy zgłoszenie reklamacyjne okaże się niezasadne, kosztami tego transportu zostanie obciążony reklamujący.

Prawo do skorzystania z reklamacji w ramach rękojmi przysługuje konsumentom. W sytuacji gdy kupującym jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

Powyższe informacje mają charakter tylko poglądowy i nie stanowią oświadczenia dotyczącego zobowiązań sprzedawcy (sklepu) wobec nabywców. Zobowiązania takie wynikają wyłącznie z Regulaminu Sklepu, umów zawartych z nabywcą oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dział reklamacji - Narzedziak.pl
e-mail: [email protected]
tel. +48 695 024 202