Manometr do kompresora

Manometry do kompresora służą do ustalenia ciśnienia roboczego na wyjściu sprężonego powietrza do narzędzia. Wskazują również ciśnienie w zbiorniku kompresora. Manometry wykorzystywane są również w samych pistoletach do pompowania wskazując jakie ciśnienie występuje w kole.