Wibratory i zagęszczarki do betonu

Zagęszczarki do betonu to urządzenia, które służą jak nazwa wskazuje do zagęszczenia struktury mieszanki betonowej. Usuwają z wylanej warstwy nadmiar pęcherzyków powietrza co zapobiega nadmiernej porowatości wylewki betonowej oraz wypełnia miejsca, gdzie mieszanka nie wypełniła przestrzeni, tzw. "raki". Buławy wibracyjne również służą do poprawienia jakości mieszanki betonowej.