Agrowłóknina

Agrowłóknia to specjalny materiał mający głownie na celu ochrone roślin uprawnych. Czarna agrowłóknina chroni przed narastaniem chwastów. Stosowanie tej metody to najbardziej ekologiczna ochrona roślin uprawnych przed chwastami.