Sznury traserskie

Sznury traserskie

Sznury traserskie przeznaczone są do trasowania lini prostych na podłodze, ścianach, suficie, elelmentach konstrukcyjnych i budowlanych. Jest to podstawowe narzędzie na budowie i w czasie remontów, przy układaniu płytek ceramicznych oraz przy malowaniu. Sznur jest zamknięty w aluminiowej obudowie.

Zobacz także: Ołówki i markery, Miary zwijane krótkie, Suwmiarki noniuszowe, Kątomierze i przymiary precyzyjne,