Łaty niwelacyjne miernicze

Łaty niwelacyjne miernicze

Łata pomiarowa niwelacyjna teleskopowa używana jest podczas wykonywania pomiarów niwelatorami. Łaty miernicze wykonane są z profili aluminiowych, z naniesiona kontrastowa grafiką do łatwego odczytywania pomiaru.