Czujniki zegarowe

Czujnik zegarowy umożliwia sprawdzenie geometrycznego kształtu elementu oraz przygotowanie go do pracy na danej maszynie. Obwód tarczy miernika zegarowego podzielony jest w zależności od modelu na 100 równych części, co odpowiada 0.01 mm i tym samym 1 obrót wskazówki = 1 mm. W niektórych model podział ten jest dokładniejszy. W większości czujników dodatkowo stosowana jest wskazówka pokazująca pełne mm.

Czujnik zegarowy jak mierzyć?

Czujnik zegarowy to precyzyjne urządzenie pomiarowe, na którym znajduje się podziałka umieszczona na okręgu (podobnie jak np. w zegarku). Każdy miernik zegarowy składa się z tarczy, na której naniesiona jest podziałka (najczęściej 0,01, ale bywają czujniki z dokładnością do 0,001 mm) oraz wskazówka, która posiada możliwość pełnego i wielokrotnego obrotu. Liczbę obrotów można odczytać z mniejszego pierścienia. Każdy czujnik wyposażony jest w trzpień pomiarowy, który wykonuje ruch pionowy oraz w końcówkę pomiarową (najczęściej w postaci półokrągłej, stalowej końcówki), która ma bezpośredni kontakt z powierzchnią pomiarową.

Czujniki zegarowe mogą być montowane w statywach magnetycznych, średnicówkach oraz różnych podstawkach. Mierniki te mają dużo zastosowań, np. mogą służyć do pozycjonowania elementów różnych maszyn. Należy pamiętać, że czujniki zegarowe używane są do pomiarów porównawczych, co oznacza, że wskazywana wartość nie jest wartością bezwzględną, lecz różnicową. Odczytuje się odchyłkę w odniesieniu do wzorca lub płytki wzorcowej. Czujnik zegarowy cyfrowy, który również znajdą Państwo w naszej ofercie, umożliwia ustawienie wstępne, dzięki któremu wskazywana jest wartość bezwzględna co upraszcza pomiary.